tiistai 12. maaliskuuta 2013

Hur ska kyrkans svenska ungdomsarbete på webben fungera?


Allt sedan jag började på den här tjänsten med ungdomsfrågor inom kyrkan har ungdomsarbete på webben varit aktuella. På hösten 2008 kom det önskemål från församlingarna att bekanta sig mer med det rikssvenska konceptet ”nätvandrare” och fundera hur man ska kunna möta unga på nätet. En arbetsgrupp bildades, vilken senare kom att bli stödgrupp för Andligt liv på webbens svenska arbete.

Ganska snabbt kom tanken att kyrkans ungdomsarbetare kunde delta i någon finlandssvensk chatt, men av olika orsaker (besluts- och funderingsprocesser tar länge i kyrkan) gick det ända till vårterminen 2012 innan någon konkret hände på den fronten. Bland annat var det viktigt att kartlägga var de finlandssvenska ungdomarna rör sig på nätet. Resultatet av den undersökningen visade att situationen inte på något sätt är enkel. Det finns egentligen inga riktig stora, populära entydigt finlandssvenska forum på nätet. Det här arbetet kom in i en tid då sociala medier exploderade, och de tidigare eventuellt största, berusad.org och Radio X3Ms webb Community drabbades av flykten till Facebook och andra (mer?) sociala nätverk.

Inför vårterminen 2012 mobiliserades ett samarbete mellan Kyrkostyrelsen och den finlandssvenska online stödtjänsten, Sluta Panta chatten. I ett nötskal går samarbetet ut på att kyrkans personal finns med som gästchatthandledare vid bestämda tillfällen på chatten. Vi på Kyrkostyrelsen, jag själv och Jessica Högnabba på Andligt liv på webben, sköter koordinering och utbildning, medan själva chattande i huvudsak sköts av församlingsanställda. För tillfället finns kyrkans gästhandledare med på tisdag kvällar kl. 19-22.

Tekniska möjligheter att starta upp en egen kyrkchatt finns också, men deltagande i en redan existerande chatt har flera fördelar. Det finns en ingrediens av uppsökande ungdomsarbete i att gå till en existerande chatt. Detta tänk går också i linje med en grundprincip inom projektet Andligt liv på webben, att gå ut där människorna finns. Eftersom webbarbete är i startgroparna är det också oklart hur mycket resurser församlingarna kan satsa på detta, vilket gör att gästspel är en bra lösning för tillfället.

Nackdelen med samarbetet är att man inte har inflytande över innehåll, tekniska lösningar och det visuella. T.ex. faktumet att alla chatt-texter arkiveras har vållat problem och diskussioner hur prästernas absoluta tystnadsplikt i det fallet ska kunna garanteras. Eftersom vi är kyrka har vi inte heller fått status som formell samarbetspart med Sluta Panta chatten. Detta är inte möjligt, och jag vet inte om det kommer att bli möjligt, eftersom huvudmannen bakom chatten, Finlands svenska skolungdomsförbund, uttryckligen är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Praktiska problem för själva chattandet har detta dock inte medfört.

Det tog flera år från tanke till handling gällande chatten från vår sida. Man kan ändå fråga sig om vi ännu är redo för att jobba på nätet. Har man i församlingarna fört diskussioner om vad man lägger åt sidan för att kunna få tid för att jobba på nätet? Har man funderat på frågan att man nödvändigtvis inte möter sin egen församlings ungdomar på nätet, utan de kan vara precis vem som helst? Min uppfattning är att senaste årens radikala omställning i hur människor integrerar sitt vardagsliv i webbvärlden ännu inte fått sina former i församlingarna och kyrkan.

Och själv kan jag fundera, är Sluta Panta chatten rätt väg att gå? Borde vi ha satsat på något annat? Vad i så fall? Åtminstone det politiska ungdomsförbundet Svensk Ungdom (SU) anser att vi har satsat på rätt häst. Sluta Panta chatten fick SU:s Svenska dagen skuggmedalj för sitt arbete för utsatta ungdomar på svenska den 6.11.2012. I föränderliga tider är det väl försök och misstag-metoden som gäller.

Simon Lampenius
Branschsekreterare för ungdomsarbete
Kyrkans central för det svenska arbetet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti